top of page

Fitness Group

Public·20 members
Cristian Avilés
Cristian Avilés

Wat Is Onderzoek Nel Verhoeven Pdf Download


Wat is onderzoek? Een praktijkboek voor het hoger onderwijs
Wat is onderzoek? is een boek van Nel Verhoeven, een Nederlandse onderzoeksconsultant en docent methodologie. Het boek is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs die een inleiding willen krijgen in de methoden en technieken van onderzoek. Het boek behandelt onderwerpen zoals het formuleren van een onderzoeksvraag, het kiezen van een onderzoeksopzet, het verzamelen en analyseren van gegevens, het rapporteren en presenteren van de resultaten, en het beoordelen van de kwaliteit van onderzoek.


Download: https://demppomednu.blogspot.com/?iy=2w4bFL


Wat is onderzoek? is een praktijkboek, wat betekent dat het veel voorbeelden, oefeningen, tips en checklists bevat om de studenten te helpen bij het uitvoeren van hun eigen onderzoek. Het boek is ook interactief, want het biedt toegang tot een website met extra materiaal, zoals opdrachten, tools, kennisclips en feedback. Het boek is geschreven in een toegankelijke en begrijpelijke taal, met veel illustraties en schema's om de stof te verduidelijken.


Wat is onderzoek? is al toe aan de zesde druk, die verschenen is in 2018. De zesde druk heeft een vernieuwde opzet, die rekening houdt met het veranderende landschap binnen het hoger onderwijs, de persoonlijke en interactieve aanpak van het onderzoeksonderwijs en de veranderende eindtermen voor afstudeerders. Het boek is geschikt voor alle opleidingen in het hoger onderwijs, zowel op hbo- als op wo-niveau.


Als je geïnteresseerd bent in Wat is onderzoek?, kun je het boek bestellen bij [Boom hoger onderwijs], de uitgever van het boek. Je kunt ook een inkijkexemplaar downloaden als pdf-bestand via [deze link]. Op de website van [Onderzoeksconsultant] kun je meer informatie vinden over Nel Verhoeven en haar andere publicaties.


Wat is onderzoek? is een aanrader voor iedereen die wil leren hoe je goed en betrouwbaar onderzoek kunt doen in het hoger onderwijs.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page